Liikuntasektorin avustukset

 

 

Avustuksia ei jaeta yhdistyksen yksittäisille jaostoille. Yhdistyksen jäsenten/jaostojen tulee tehdä yhteinen päätös siitä, mitä avustuksia he hakevat.

 

 

Kunnan aktiiviset urheiluseurat, jotka järjestävät säännöllisesti liikuntatoimintaa, voivat hakea toiminta-avustusta. Emoseuran tulee hakea avustusta. Avustuksia ei jaeta erikseen yhdistyksen eri jaostoille.

Toiminta-avustuksen hakemukseen liitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024. Hakemuksesta tulee ilmetä kaksi toimenpidettä, jotka seura toteuttaa kaikissa lasten ja alle 18-vuotiaiden joukkueissa/ryhmissä kiusaamisen ja päihteiden käytön ehkäisemiseksi sekä yksi toimenpide, jonka seura toteuttaa sisällyttääkseen uussuomalaisia toimintaansa. Seuroja kannustetaan tiedottamaan tapahtumista molemmilla kotimaisilla kielillä.

Avustus jaetaan seuraavien periaatteiden mukaisesti: 40% aktiivisten osallistujen mukaisesti, 40% jokaisen ryhmän/joukkueen harjoitusten/tapahtumien lukumäärän mukaisesti ja 20% koulutettujen valmentajien mukaisesti.
Hakuaika on 31.1 - 18.2.2024.

 

Hankeavustusta voi hakea erilaisiin kunnassa toteutettaviin urheilun ja terveyden edistämishankkeisiin. Emoseuran tulee hakea avustusta, avustuksia ei jaeta erikseen yhdistyksen eri jaostoille. Avustus jaetaan pääsääntöisesti jonkinlaiselle toiminnalle tai suuremmalle hankinnalle. Avustusta ei jaeta korjauksiin tai uudisrakentamiseen. Avustusta ei yleensä jaeta samalle seuralle kahtena vuotena peräkkäin.
Hakuaika on 31.1 - 18.2.2024. Avustuksen saa tilitystä vastaan (sisältäen kuittikopiot tehdyistä toimenpiteistä), joka tulee jättää viimeistään 30.11.2024 tai kun hanke on saatettu loppuun.

 

Yhdistykset voivat hakea korjausavustusta yhdistysten tilojen tai liikuntapaikkojen, joissa urheilutoimintaa harrastetaan säännöllisesti, korjausta tai uudisrakentamista varten. Emoseuran tulee hakea avustusta, avustuksia ei jaeta erikseen yhdistyksen eri jaostoille. Kunnan tavoitteena on tukea jokaisena vuonna eri seuroja.
Hakuaika on 31.1 - 18.2.2024. Avustuksen saa tilitystä vastaan (sisältäen kuittikopiot tehdyistä toimenpiteistä), joka tulee jättää viimeistään 30.11.2024 tai kun hanke on saatettu loppuun.

 

Kartta-avustusta voivat hakea aktiiviset yhdistykset, jotka parantavat tai tekevät uusia suunnistuskarttoja kunnan alueelle. Vapaa-ajan koordinaattori jakaa avustukset.
Hakuaika on 31.1 - 18.2.2024. Avustuksen saa tilitystä vastaan (sisältäen kuittikopiot tehdyistä toimenpiteistä), joka tulee jättää viimeistään 30.11.2024 tai kun hanke loppuu.

 

Soveltavan liikunnan avustusta voi hakea soveltavan liikunnan järjestämiseen. Avustusta voidaan jakaa myös välineiden hankintaan, jotka mahdollistavat fyysisen aktiviteetin soveltavaa liikunta tarvitseville henkilöille.
Hakuaika on 31.1 - 18.2.2024. Avustuksen saa tilitystä vastaan (sisältäen kuittikopiot tehdyistä toimenpiteistä), joka on jätettävä viimeistään 30.11.2024. Vapaa-ajan koordinaattori jakaa avustukset.

 

Aktiiviset urheiluseurat voivat hakea avustusta ohjaajakoulutukseen omien aktiivisten valmentajien ja ohjaajien koulutukseen. Emoseuran tulee hakea avustusta, avustuksia ei jaeta erikseen yhdistyksen eri jaostoille. Hakemukseen tulee liittää kuittikopiot kurssimaksuista ja tiedot mistä kursseista on kyse. Vapaa-ajan koordinaattori jakaa avustukset.
Hakuaika on 1.10 - 31.10.2024.

 

Määrärahat hiihtolatujen ylläpitoon kunnan kolmessa hiihtokeskuksessa on pääsääntöisesti jaettu tasan eri kunnanosien kesken. Avustus on maksettu ilman hakemusta seuroille IK Kronan, TUS ja IK Myran. Seuroilta edellytetään, että avustus käytetään kokonaisuudessaan latujen ylläpitoon.
Tänä vuonna määrärahat jaetaan seuraavasti: IK Kronan 7100 €, IK Myran 7100 € ja TUS 7100 €.

 

Kunnan aktiiviset urheiluseurat voivat hakea lämmitysavustusta seuran omien tilojen lämmityskustannuksiin. Hakemukseen tulee liittää tilitykset sähkölaskuineen ajalta 1.7.2023 - 30.6.2024. Vapaa-ajan koordinaattori jakaa avustukset.
Hakuaika on 1.10 - 31.10.2024.

 

Avustusta polttoaineeseen hiihtolatujen ylläpitämiseksi voi hakea yksityiset henkilöt tai seurat, jotka ylläpitävät pienempiä hiihtolatuja kylissä (ei sekoiteta seurojen määrärahoihin hiihtolatujen ylläpitämiseksi). Vapaa-ajan koordinaattori jakaa avustukset niin kauan kun varoja on.
Hakemus/tilitys (sisältäen kuittikopiot polttoainekustannuksista) tulee jättää viimeistään 30.11.2024 vapaa-ajan koordinaattorille.

 

Avustusta luontopolkujen ylläpitoon voi hakea yksityiset henkilöt tai seurat materiaali- ja polttoainekustannuksiin kunnassa sijaitsevan luontopolun ylläpitämiseen.
Vapaa-ajan koordinaattori jakaa avustukset.
Hakuaika on 31.1 – 18.2.2024. Avustuksen saa tilitystä vastaan (sisältäen kuittikopiot materiaali- ja polttoainekustannuksista), joka on jätettävä viimeistään 30.11.2024.

 

Erityisavustusta uimahallikustannuksiin voi hakea yksityishenkilöt, joilla on kroonisen sairauden diagnoosi.  Avustus myönnetään pakollisen koodin kautta, joka on merkitty Kela-korttiin. Hakemukseen tulee liittää kopio Kela-kortista sekä tieto missä alueen kolmesta uimahallista haluaa käydä uimassa. Hakijoiden kesken arvotaan 10-kerran kortti, jonka kokonaismäärä on korkeintaan 900€. 10-kerran kortit voi lunastaa siitä uimahallista, jonka hakemuksessa ilmoitti. Vapaa-ajan koordinaattori jakaa avustuksen.
Hakuaika on 31.1 – 18.2.2024.

 

Seurat voivat hakea avustusta kalliimpien hankkeiden ostoon esim. erilaisten koneiden tai muiden isojen investointien yhteydessä. Avustusta ei jaeta urheiluvälineitä varten. Avustusta ei yleensä jaeta samalle seuralle kahtena vuotena peräkkäin.

Hakuaika on 31.1 - 18.2.2024. Avustuksen saa tilitystä varten (sisältäen kuittikopiot tehdyistä toimenpiteistä), joka tulee jättää viimeistään 30.11.2024 tai hankkeen päätyttyä.