Ledningsgruppen

 

Kommundirektören, förvaltningschefen, ekonomi- och personalchefen, bildningschefen och tekniska chefen bildar kommunens ledningsgrupp. Till gruppens möten kan vid behov andra personer kallas.

 

Kommundirektören fungerar som ledningsgruppens ordförande och förvaltningschefen som dess sekreterare.

 

Ledningsgruppen behandlar frågor som berör kommunkansliets verksamhet samt koordinering av sektorernas verksamheter. Ledningsgruppen kan göra framställning i frågor som kräver beslut av kollegialt organ.