Johtoryhmä

 

Kunnan johtoryhmän muodostavat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja, sivistystoimenjohtaja ja tekninen johtaja. Tarpeen mukaan ryhmän kokoukseen voidaan kutsua muita henkilöitä.

 

Kunnanjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana ja hallintojohtaja sihteerinä.

 

Johtoryhmä käsittelee kunnantoimiston toimintaa koskevia asioita sekä sektoreiden toimintojen koordinointia. Johtoryhmä voi tehdä esityksiä asioissa, jotka vaativat monijäsenisen toimielimen päätöstä.