Annan offentlig service

 

 

Familjerådgivning

Det finns många tillfällen i livet när saken faktiskt blir bättre om man kan tala om det som tynger med någon i förtroende. Till exempel när det är kris i parrelationen, när familjen har problem, när det gör ont att växa som människa. Då finns familjerådgivningsbyrån till för att hjälpa.

 

Du kan boka tid per telefon 040 3100 485, säkrast mån-ons kl. 9-12.
E-post: jakobstad.familjeradgivning@evl.fi
Familjerådgivningsbyrån finns på Storgatan 14 C 4 vån. i Jakobstad.

 

 

 

Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå

 

Intressebevakning

En intressebevakare kan behövas när en persons själsförmögenhet har försvagats till följd av t.ex. sjukdom eller hög ålder så att han/hon inte själv förmår bevaka sina intressen eller sköta sin angelägenheter. En intressebevakare förordnas dock bara om det inte går att sköta angelägenheterna på något annat sätt.

 

Jakobstad verksamhetsställe tar hand om den allmänna intressebevakningen för invånarna i Kronoby.

 

Rättshjälp

Rättshjälpen innebär att en medborgare kan få ett biträde som hjälper till i en rättslig angelägenhet och att biträdet helt eller delvis bekostas med statens medel. Rättshjälpen omfattar alla slags rättsliga angelägenheter.

 

Kontaktuppgifter:

Jakobstad verksamhetsställe

Kanalesplanaden 1
68601 JAKOBSTAD
Tel: 029 566 1260
Fax: 029 566 1269
e-post: pohjanmaa.edunvalvonta@oikeus.fi eller pohjanmaa.oikapu@oikeus.fi

 

 

 

Konkurrens- och konsumentverket

 

I Konkurrens- och konsumentverkets uppgifter ingår att verkställa konkurrens- och konsumentpolitiken, att se till att marknaden fungerar, att verkställa konkurrenslagen och EU:s konkurrensregler och att trygga konsumenternas ekonomiska och rättsliga ställning.

 

Kontakta konsumentrådgivaren (som verkar i magistraterna) ifall du behöver råd och instruktioner. Konsumentrådgivningens telefonnummer är 029 505 3000 mån-fre kl. 8.00 - 16.15.

 

 

 

Social- och patientombud

Social- och patientombudsman för Karleby och Kronoby Social- och hälsovårdsservice är anträffbar per telefon måndagar och tisdagar kl. 9.00-12.00 och torsdagar kl. 12.00-15.00. Personliga besök alltid med tidsbeställning.

 

Social- och patientombudsmannens tjänster är avgiftsfri.

 

Karleby hälsocentral, Mariegatan 28 (3 våning), 67200 Karleby
Tfn 044 723 2309

 

 

 

Skuldrådgivning 

Ekonomi- och skuldrådgivningen är avgiftsfri för kunden.

 

Ekonomi- och skuldrådgivningen är inte längre bundet till kundens hemkommun. Kunden kan i fortsättningen vända sig till vilken rättshjälpsbyrå som helst. Ekonomi- och skuldrådgivningstjänster kan fås också som distansservice via en videolänk.

 

 

Inom Västra och Inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt ges ekonomi- och skuldrådgivning vid Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands rättshjälpsbyråer och verksamhetsställena. Kontaktuppgifter hittas på hemsidan: https://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index/yhteystiedot.html

 

 

Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå
E-post: pohjanmaa.velkaneuvonta@oikeus.fi 
tfn 0295661245

 

 

 

Aktion Österbotten

Aktion Österbotten erbjuder hjälp i frågor som gäller landsbygdsutveckling och byaverksamhet.

 

På vår hemsida www.aktion.fi hittar ni mer information, personalens kontaktuppgifter samt adresser till våra tre kontor.