Kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsen har 9 ledamöter och bland dem väljer fullmäktige ordförande och 2 vice ordförande för kommunstyrelsen. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Ordförande, viceordförande och sammanlagt minst hälften av kommunstyrelsens ordinarie medlemmar väljs bland ordinarie fullmäktigemedlemmar. Kommunstyrelsens mandatperiod är två år.

 

 

Preliminära sammanträdesdagar 2023:

16 januari
6 februari
27 februari
27 mars
24 april
8 maj
29 maj
19 juni
21 augusti
11 september
2 oktober
30 oktober
20 november
11 december

 

 

 

 Ledamöter i kommunstyrelsen 1.6.2023 - 31.5.2025:

 

Medlemmar:

E-post

Ersättare:

Hagnäs, Marika, ordf.

marika.hagnas@kronoby.fi

Hongell. Susanne

Huhta, Henrik,   I vice ordf.

henrik.b.huhta@gmail.com 

Filppula, Seppo

Granholm, Ann-Marie, II vice ordf.

 

Broända, Helena

Hagström, Elisabeth

elisabeth.hagstrom@nedervetil.fi

Enroth, Carl-Johan

Lindgren, Hans-Erik

 hanserik.lindgren@gmail.com

Öst, Harry

Myllymäki, Tapani

 

Åstrand, Ulla-Maria

Svartsjö, Peter

 petersvartsjo@gmail.com

Bodbacka, Christina

Wistbacka, Inger

inger_wistbacka@hotmail.com

Sandström, Hans

Åminne, Malin

malinaminne@gmail.com

Finnila-Lindvall, Veronica