Kaavoitus

Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Kaavoituksella ohjataan muun muassa miten asuinalueet, työpaikat, viheralueet ja liikenne sijoitetaan kunnassa. Kaavoitus jaetaan kolmeen viralliseen kaavoitustasoon; maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaavat kunnan kaavoitustoimintaa. Tavoitteenamme on, että asumiseen ja teolliseen toimintaan tarvittavia tontteja on aina saatavilla. Kaavoja on uudistettava sitä mukaa kun ne vanhenevat ja muutosvaatimukset ajankohtaistuvat.

karta