Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken

 

 

 

Ansökningstid för höstens platser är 6.3 - 19.3.2023.

Antagningen sker kontinuerligt. Ansökan skall lämnas in fyra (4) månader innan barnet behöver småbarnspedagogik. Om det är svårt att förutse behovet av småbarnspedagogik skall ansökan lämnas in senast två (2) veckor innan barnet behöver platsen.

 

Ansökan görs elektroniskt via denna länk. Det krävs stark identifiering med bankkoder.

 

En plats i småbarnspedagogik beviljas för ett verksamhetsår. Plats behöver sökas varje år.

Mer information fås av ledarna för småbarnspedagogik och förskola. 

 

Inkomstuppgifterna ska lämnas in via den elektroniska ansökan för familjer som inte godkänner högsta avgiften. Inkomstuppgifterna kan även lämnas in till kanslist Meimi Lokkila i Kommungården i Kronoby. Vid frågor kontakta Meimi per telefon 040 7142 155 eller per e-post meimi.lokkila@kronoby.fi

 

Kommunen har rätt att granska familjens inkomstuppgifter från inkomstregistret, såvida vårdnadshavarna inte har godkänt högsta avgiften. Därutöver måste alltid senaste fastställda beskattningsbeslut lämnas in, ifall inte högsta avgiften har godkänts.

 

Familjerna ska meddela ändringar i familjens storlek, kontaktuppgifter, avtalstider eller ändringar som gäller arbetsgivare. Alla ändringar och uppsägningar ska göras elektroniskt via denna länk.

 

Ladda ner blanketten Vårdnadshavarnas information till enheten (pdf, 897 kb) och fyll i den. Skriv ut den ifyllda blanketten och ta den med till det första besöket på daghemmet. Tillsammans med gruppens lärare går ni igenom blanketten och får överföra det viktigaste om ert barn och er familj. På så sätt bygger vi en trygg grund och en god start för barnet.