Specialundervisning

 

 

Ett barn som deltar i förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik har rätt att få allmänt, intensifierat eller särskilt stöd utan dröjsmål, när ett behov uppstår. Stödet ges i första hand i den egna förskolegruppen enligt inkluderande principer.

 

Förskolläraren ansvarar för att alla barn i gruppen får det stöd de behöver i rätt tid, individuellt och i enlighet med barnets behov.

 

Kronobys ambulerande speciallärare handhar förskolornas specialundervisning. Specialläraren ansvarar för att barn med behov av mera stödåtgärder får rätt stöd för att utvecklas och lära sig. Hon arbetar med och stöder barnet, handleder personalen, stöder vårdnadshavarna och konsulterar vid behov olika experter.

 

Barnet och vårdnadshavarna ska alltid höras när Plan för lärande eller en individuell plan (IP) ska göras upp.

 

 

Ambulerande speciallärare Denice Hansson, 050 5149 333 denice.hansson@kronoby.fi

 

Foto: Diagram över årsklocka för specialundervisningen i förskola