Seniorrådgivning

 

 

Servicen är ämnad för dig som är pensionär och som inte har andra regelbundna vårdtjänster eller hemvård.

 

Seniorrådgivningens målsättning är att främja och stöda din hälsa och välbefinnande, hjälpa till med att i ett tidigt skede identifiera riskfaktorer som påverkar din hälsa och därmed förebygga folksjukdomar.

 

Seniorrådgivningen erbjuder dig hjälp och stöd med låg tröskel i ärenden angående livsstil, välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga, samt råd om hur du främjar din egen hälsa, ditt välbefinnande och en fungerande vardag.

 

Till seniorrådgivningens verksamhet hör välbefinnande- och hälsokontroller, livsstilsrådgivning och gruppträffar.

 

 

Välbefinnande- och hälsokontroller

 

Om du är orolig för att din funktionsförmåga försämras eller för olika hälsorisker kan du kontakta Seniorrådgivningen. Vid behov kan du genomgå en heltäckande kartläggning av välbefinnande och hälsa.

 

Vid välbefinnande- och hälsokontrollen går vi igenom dina levnadsvanor och kan identifiera hälsorisker i ett tidigt skede. Du får råd och anvisningar för att upprätthålla din hälsa och välbefinnande.

 

 

Hälsokontroller för närståendevårdare

 

Till seniorrådgivningens verksamhet hör även hälsokontroller för närståendevårdare över 65 års ålder.

 

 

Gruppträffar för 70-åringar

 

För 70 års åldersklass erbjuder vi gruppträffar där vi går igenom och diskuterar hälsorelaterade riskfaktorer och identifiering av dessa i ett tidigt skede. Vi erbjuder råd och vägledning om livsstilsförändringar.

 

Vid behov kan vi boka en tid åt dig för en individuell helhetsbedömning av välbefinnande och hälsa.

 

 

Gruppträffar för 80-åringar

 

För 80 års åldersklass erbjuder vi gruppträffar där vi berättar om praktiska tips och råd om hur du kan fortsätta bo hemma på ett smidigt och tryggt sätt. Vi erbjuder stöd för välbefinnande och hälsa samt information om tjänster inom välfärdsområdet.

 

Vid behov finns det också möjlighet till en individuell välbefinnande- och hälsokontroll.

 

 

Kontaktuppgifter

 

Du kan ringa till seniorrådgivningen om du vill diskutera exempelvis näring, motion eller ensamhet. Vid behov bokar vi tid för ett möte på seniorrådgivningen.

 

Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl.12:00-13:00.

Tel. 040 5121 596