Torgare gula prästgård i höstiga färger.

Muséer och sevärdheter

Kronoby 

 

Torgare Museiområde

En 200 år gammal prästgård som utvecklats till ett levande museiområde. Mycket lokalhistoria i en fager idyll. Skolmuseum, lantbruksmuseum, militärmuseum och korsu, mejerimuseum, skomakarmuseum osv.

Möjlighet att hyra utrymmen för fester, möten och bröllop. Finns också möjlighet att hyra en 300 pers. läktare, stolar och biljettförsäljningsstuga.

 

Guidning, kaffe och matservering enligt överenskommelse.

Torgarevägen 22, Kronoby.
Bokningar tfn. 046 930 2676

Den röda Tolvmansgården i sommarskrud med gröna träd och vita blommor runtomkring.

Tolvmansgården

Tolvmansgården är en 1700-talsgård med ovanlig byggnadsstil med sidokamrar. På gården finns ett dussintal byggnader, bl.a. en drängstuga, ett torp (backstuga), ett loft, två bodar, en ria, en rökbastu och ett stall med snickarbod. Föremålen i museets samlingar är från 1800- tidigt 1900-tal och består av bruksföremål, hantverks- och lantbruksredskap. En utställning av sävarbeten finns i loftet. Vid Tolvmansgården arrangeras varje år den första lördagen i augusti en Gammaldags marknad.

 

Besöksadress: Backfolkvägen 43, Hopsala.
Öppet sommartid. Övriga tider enligt överenskommelse.
Kontakt: kronobyhembygd@gmail.com, tfn 050 564 8240 eller 040 044 2894.

Cronoholmens skeppsvarv

Cirka 8 kilometer utanför Kronoby centrum hittar man resterna av Cronoholmens skeppsvarv på Jouxholmen. Här bedrev den svenska kronan i slutet av 1600-talet ett skeppsvarv med livlig verksamhet som sysselsatte bygdens hantverkare. Ingen annanstans i Finland tillverkades så många fartyg som i Österbotten under 1600-talet.

 

Bekanta dig med områdets historia, fartygstillverkningen på 1600-talet och skeppstimmermännens vardag och vedermödor på Jouxholmen.

 

Besökadress: Jouxnabbavägen 20.
Öppet enligt överenskommelse.
Kontakt: kronobyhembygd@gmail.com, tfn 050 524 6792.

 

Korpholmens spetälskehospital

Platsen för Korpholmens hospitalkyrka bär på en spännande historia. Där levde spetälskesjuka och senare mentalsjuka och utstötta från samhället på 1600-1800-talen på vad som ursprungligen var en isolerad ö. Idag är området en rofylld plats där hospitalets tidigare kyrka har rekonstruerats och den gamla gravgården är bevarad. Utöver den natursköna platsen är även det lilla museet över hospitalets historia värt ett besök.

 

Besöksadress: Hästövägen 100.
Öppet sommartid. Övriga tider enligt överenskommelse.
Kontakt: kronobyhembygd@gmail.com eller 044 526 3297.

 

Kronoby kyrka och fattiggubben

Byggd 1822 efter ritningar av överintendent C.F. Fredenheim under ledning av Henrik Kuorikoski. Klockstapeln är från omkring 1660.

 

Kronomagasinen

Kronobyvägen,  sedan 1841 på Rudnäsbacken. Kronobodarna har tidigare stått vid gamla Hospitalet på Korpholmen. Magasinen grundades i syfte att förebygga bristen på utsäde vid dåliga skördar.

 

Minnesmärke över slaget i Kronoby 1808

Centrum av Kronoby, intill ån.

Påras kapell som nybyggd med staket runtomkring.

Påras kapell

Påras kapellplats vid Stråka är platsen där Kronoby sockens första kyrka stod. På platsen står ett informationscenter/visningshus som berättar historien om kapellplatsen och om tiden för kristnandet av Pårasbygden.

 

Besöksadress: Flygfältsvägen 308.
Öppet valborg till allhelgona.
Guidning enligt överenskommelse.
Kontakt: kronobyhembygd@gmail.com, tfn 040 147 2859.

 

Holmlunds traktormuseum

Hällholmsvägen 86, Kronoby
Tfn. 050 0345 467

 

Museet är öppet enligt bokning och tar emot både grupper och enskilda besökare. Guidning på svenska.

I Bjarne Holmlunds traktormuseum finns över 40 olika traktorer, som Holmlund själv har restaurerat. Museet har även en cafeteria för 60 personer.

Nedervetil hembygdsgård med en hel massa försäljare och köpare.

Nedervetil

 

Nedervetil Hembygdsgård och -museum

Hagforsvägen 1
Öppet enligt överenskommelse.
E-post: nedervetilhembyg@gmail.com
Tfn: 050 571 9491

 

Gillestugan med skalden Alexander Slottes byst

Skalden Alexander Slotte föddes i Nedervetil 1861. Han var genom sin diktning en förmedlare av bygdekulturen, bl.a. "Slumrande toner" sjungs i hela Norden. Bysten är gjuten i brons och gjord av skulptören Emil Cedercreutz år 1945.

 

Seljesåsen. Naturskön rullstensås.

Vackert område med fina möjligheter till rekreation, fiske, båtuthyrning.

 

Nedervetil kyrka med fattiggubbe

Byggd 1817 efter ritningar av Jacob Rijf, med Henrik Kuorikoski
som byggmästare. Klockstapeln byggdes 1764-67. Öppet kl 9-17.

Åbacka vita bro under en sen höstdag.

Åbacka hängbro

Byggd 1949  över Perho å mellan Slotte och Åbacka i Nedervetil. Spännvidden mellan vajertornen utgör 65 meter.

Terjärv kyrka under senhösten.

Terjärv

 

Hembygdsgården vid Heimsjön

Naturskön omgivning. Soldattorp, fornfynd och general Fagernäs samling i föreningens ägo. Hembygdsmuséet öppet enligt överenskommelse,
Tfn: 06 8675 204, 06 8675 209  

 

Terjärv kyrka med fattiggubbe

Nuvarande kyrka stod klar 1774 efter ombyggnad, då flyttades också klockstapeln till sin nuvarande plats. Öppet kl 9-17.

 

Gerdas Oas

Gerdas Oas, en park för närmotion och rekreation, byggd på ett outnyttjat grönområde mitt i ett livligt bostadsområde med gamla och unga. Parken är öppen för allmänheten och anpassas speciellt för de äldres behov och funktionsförmåga.

Gerdas oas med gröna växter, vackra blommor samt en liten damm.