Huhta-Ottos grotta

 

Flyttblock

 

Flyttblock är stora stenblock som blivit transporterade med hjälp av is. De flesta flyttblocken har blivit transporterade under den senaste istiden för ca 10 000 år sedan. Flyttblocken transporteras på och i inlandsisar och glaciärer och förflyttas i isens rörelseriktning. Då isen smalt så hamnade flyttblocken på den underliggande markytan. Flyttblock kan ha transporterats i kringflytande isberg och ha hamnat långt ifrån sina ursprungliga områden, alltså från de berg varifrån de ursprungligen har kommit. Huhta-Ottos grotta är ett flyttblock som har blivit transporterat med isen till platsen.

 

Huhta-Ottos flyttblock är 50 meter långt, 6,5 meter högt och 25 meter brett. Blocket består till en stor del av gnejs som är en metamorf bergart. Det innebär att bergarten är bildad genom omvandling av en annan bergart. Den ursprungliga bergarten kan vara antingen en magmatisk bergart eller en sedimentär bergart som har omvandlats under höga tryck och temperaturer. Gnejs är vanligtvis uppbyggd av fältspat, kvarts och glimmer.

 

Flyttblocket har kommit till platsen från nordvästlig riktning för ca 10 000 år sedan.

 

Infoblad om Huhta-Ottos grotta

IMG 20160504 130431

Studerar man noga blocket kan man urskilja veckningar av ådergnejs. Blocket har också skiffrighet med en rostig yta som tyder på att syre har sluppit i kontakt med de färska ytorna som har bidragit till oxidation, rostbildning.

IMG 3029

Myterna säger att det finns en lönngång i Huhta-Ottos grotta som leder till Sandskata udden, men lönngången har inte ännu hittats.

IMG 3431

Grillplats. OBS! Uppgörande av eld på eget ansvar.

IMG 4060