Idrottsplatser

 

Konstgräsplan i Kronoby

 

Privatpersoner får fritt sparka på konstgräsplanen under lediga tider.

För grupper gäller följande priser för att spela eller träna på planen. Observera att omklädningsrum i idrottshallen inte ingår i priset och det bör bokas skilt vid behov.

 

Vuxna inom kommunen 50 €/ timme (25 € halva plan)

Juniorer inom kommunen 40 €/ timme (20 € halva plan)

 

Vuxna från annan kommun 100 €/ timme (50 € halva plan)

Juniorer från annan kommun 80 €/ timme (40 € halva plan)

 

 

Övriga fotbollsplaner och idrottsområden

 

Föreningar i kommunen faktureras årligen med en årsavgift baserat på antalet licensierade idrottare. Genom årsavgiften får föreningar i kommunen använda fritt alla idrottsplaner och fotbollsplaner förutom Kronoby konstgräsplan som faktureras skilt.

 

Priser för bokning av fotbollsplaner för utomstående:

 

  Hela planen/h Halva planen/h
Heimsjöplan 40 € 20 €
Forsbacka plan 40 € 20 €
Nedervetil sportplan 40 € 20 €
IK Myrans 40 € 20 €
Centralplan 40 € 20 €
Hopsala plan 40 € 20 €
Löpbanor utomhus 20 € 10 €
En kvällsmatch på konstgräsplanen med små barn som spelar.