Centralförvaltningen

 

Kommundirektör

Malin Brännkärr

040 5347 727

Förvaltningschef

Susanne Nyberg

050 3128 420

ICT-ansvarig

Thomas Hongell

050 5480 880

Avdelningssekreterare

Amanda Björklund

040 7142 152

Informatör

Pia Byskata

040 7142 153

Sakkunnig utredare

Matilda Björklund

040 531 9359

Sysselsättningsansvarig

Inger Bjon

040 7142 151

Kanslist

Jenny Strandvall

 

     

Ekonomikontoret:

   

Ekonomi- och personalchef

Linda Manns

040 5039 316

Bokförare

Anna-Maria Forss

040 7142 154

Kanslist 

Monica Holmbäck

040 7142 163

Lönesekreterare

Gerd Häggblom-Skuthälla

040 4822 907