Statistik

VAPEN

Vapenbeskrivning: "I rött fält ett krönt klöverkors vars nedre arm bildar en störtad plogbill, allt i guld"

 

Kronoby kommun grundades 1969 genom sammanslagning av kommunerna Kronoby, Nedervetil och Terjärv.

 

Kommunens areal

Total areal 750,7 km²

Invånartal 31.12.2022

6 406

Kommunfullmäktige

 

 Politisk fördelning:

Svenska Folkpartiet 17

 

Samlingspartiet 8

 

Kristdemokraterna 1

 

Sannfinnländarna 1

Kommunfullmäktiges ordförande

Maria Tokou

Kommunstyrelsens ordförande

Marika Hagnäs

Kommundirektör

Malin Brännkärr

 

 

Inkomstskatteprocent

22,00 %

Upplåning

3 874 €/invånare

Arbetslöshet

4,7 % i februari 2023

Näringsstruktur:

Primärnäringar 11,5 %

 

Industri               31,5 %

 

Tjänster               47,7 %

Kommunkod

288

Språklig fördelning

Svenska           76,8 %

 

Finska              19,7 %

 

Övriga språk      3,5 %

 

 

Regionförvaltningsverk

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Näringsliv och arbetskraft

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten

 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

 

Skogscentralen, Södra serviceområdet

Ordningsväsendet

Österbottens tingsrätt

 

Magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad

 

Polisinrättningen i Österbotten

 

Österbottens räddningsverk

 

Västra Finlands militärlän, Österbottens regionalbyrå

Skattedistrikt

Västra Finlands skattebyrå, Jakobstads kontor

Social- och hälsovård

Österbottens välfärdsområde

 

 

 

Vasa arbetarskyddsdistrikt

 

Folkpensionsanstalten, Karleby serviceställe

Planering, regional indelning

Österbottens förbund

 

Lantmäteriverket, Karleby serviceställe

 

Trafikverket, Vasa verksamhetsställe

Infrastruktur

Karleby-Jakobstad flygplats

 

Karleby järnvägsstation

 

Bennäs järnvägsstation

 

Europaväg/Riksväg 8

 

Riksväg 13

Kronoby kommun inledde år 1990 vänortsverksamhet med Nuckö kommun i Estland.