Invånarinitiativ

 

 

Kommuninvånarna har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet.

 

Hur?

Initiativet kan vara fritt formulerat, bara ärendet som man vill påverka tydligt framkommer i det. Dessutom bör det innehålla initiativtagarens kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-postadress).

 

Initiativet kan göras elektroniskt  via Justitieministeriets invånarinitiativ.fi sidor.

 

I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som är med i tjänsten samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra.

 

Tjänsten finns tillgänglig både på finska och på svenska. Tjänsten tillhandahålls gratis av justitieministeriet och är trygg att använda.

 

Alla initiativ som inletts i kommunen behandlas av den behöriga kommunala myndigheten utan ogrundat dröjsmål. Initiativtagarna ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ.

 

Dessutom har de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna i fråga.

 

Därtill kan fyra procent av de kommuninvånare som fyllt 15 år ta initiativ till en folkomröstning.