Miljötillstånd

 

För verksamheter som medför risk för förorening av miljön behövs tillstånd enligt miljöskyddslagen. Sådana verksamheter är till exempel skogs- och metallindustri, kemisk industri, energiproduktion, pälsdjursfarmer och fiskodling.

 

I miljötillståndet utfärdas bland annat föreskrifter om verksamhetens omfattning, utsläpp och minskning av utsläpp. En förutsättning för att tillstånd ska kunna beviljas är att verksamheten inte får medföra olägenhet för hälsan eller risk för betydande förorening av miljön.

 

Länk till blanketter och ifyllnadsanvisningar:

 

Hur ansöker man om miljötillstånd

 

stockar