Avgifter

 

 

För behandling av tillstånd, anmälningar och andra ärenden enligt miljöskyddslagen, vattenlagen, avfallslagen och miljöskyddslagen för sjöfarten samt för inspektioner enligt tillsynsplan tar den kommunala miljövårdsmyndigheten ut en behandlingsavgift enligt godkänd taxa.

 

Godkänd taxa 2022 (pdf, 347 kb)

 

Avgifter för behandling av marktäktstillstånd tas ut enligt separat taxa. (pdf, 48 kb)