Ekopunkt i skogskanten med 4 separata avfallskärl.

Avfallshantering

 

Kronoby kommun är delägare i avfallshanteringsbolaget Ab Ekorosk Oy.

 

För mottagning av grovavfall och farligt avfall finns fyra återvinningsstationer och ett flertal ekopunkter till förfogande för kommuninvånarna. Alla fastigheter skall vara anslutna till ordnad avfallstransport för hushållsavfall, som sorteras i biologiskt avfall och energiavfall och sätts i separata avfallskärl.

 

Österbottens avfallsnämnd fattar beslut om bl.a. förlängning av avfallskärlets tömningsintervall, tidsbunden annullering m.m. Ansöknings- och anmälningsblanketter samt närmare information kan fås från Ekorosk eller Österbottens avfallsnämnd.