CENTTIS Hem och Skola

 

 

Styrelsen 2023 - 2024:

 

Carina Rudström, ordförande, informatör

Anna Skogvik, viceordförande, informatör

Ida Prest, sekreterare

Anette Laurén-Fröjdö, klassombud

Niklas Kortell, styrelsemedlem

Åsa Granqvist, styrelsemedlem

Joakim Lillsunde, suppleant

Lina Abbor, suppleant

Maria Berglund, suppleant

Jessica Björkskog, lärarrepresentant

 

Linda Snellman, kassör (utanför styrelsen)

 

 

 

Verksamhetsplan 2023-2024

 

Centtis Hem och skola planerar att ordna olika evenemang under detta verksamhetsår. Vappen kick-off har varit omtyckt och kommer ordnas på våren. Andra evenemangförslag är exempelvis en pulkakväll under vintern. Föreningen kommer även detta verksamhetsår att bjuda skolbarnen på pepparkakor och saft vid lucia, bjuda lärarna på fika till jul- och vårfesten samt uppvakta sjätteklassisterna med rosor på avslutningen. Varje klass får 50 € att ordna en egen trivselkväll för.

 

Centtis Hem och Skolaförening r.f. arbetar i samarbete med skolan för en trygg och inspirerande skolgång för eleverna och vi vill bidra till en guldkant i skolvardagen. Föreningen söker bidrag från olika instanser till dessa ändamål. Föreningen fortsätter att arbeta för att eleverna ska ha en trivsam skolmiljö och att skolgården ska utvecklas och hållas I skick.

 

Ni kan följa Centtis Hem och skolas verksamhet på vår Facebook och Instagram sidor.