Arbetsplan

 

Värdegrund och allmänna mål

 

Centralskolans värdegrund och allmänna mål för elevernas utveckling.

 

Motto: ”Mångsidighet”

 

VÅR SKOLA VILL:

SKAPA HOS ELEVEN:

 • en positiv livssyn
 • toleranta attityder
 • ärlighet
 • artighet och vänlighet
 • ansvarskänsla
 • en stark och sund självkänsla
 • samarbetsvilja

 

BEFRÄMJA

 • vetgirighet
 • kreativitet
 • sunt kritiskt tänkande
 • förståelse för andra kulturer och människor

 

VÄCKA:

 • intresse för kunskaper och färdigheter
 • medvetenhet om vårt kulturarv

 

GE:

 • fostran som bygger på grundskolelagen § 35
  "en elev skall utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt"

Arbetstider

 

 

Lektions- och rasttider

Lekt 1 09.00 - 09.45 rast 09.45 - 10.00
Lekt 2 10.00 - 10.40 matrast 10.40 - 11.00
Lekt 2 10.00 - 10.45 matrast 10.45 - 11.15 (åk 1-2)
    rast 10.45 - 11.00 (åk 3-5)
Lekt 3 åk 1-2 11.15 - 12.00 rast 12.00 - 12.10
Lekt 3 åk 3-5 11.00 - 11.45 matrast 11.45 - 12.10 (åk 3-5)
Lekt 3 åk 6 11.20 - 12.00  
Lekt 4 12.10 - 12.55 rast 12.55 - 13.15
Lekt 5 13.15 - 14.00 rast 14.00 - 14.15
Lekt 6 14.15 - 14.55