Whistleblowing-ilmoituskanava

 

 

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta tuli voimaan 1.1.2023. Kysymys on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin (2019/1937), eli ns. whistleblower-direktiivin täytäntöönpanosta.

 

Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Kunnat ovat täten velvollisia ottamaan käyttöön sisäisen ilmoituskanavan viimeistään 1.4.2023.

 

 

Käytössämme on Whistleblowing-ilmoituskanava. Sen kautta voit tehdä ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytösepäilystä tai väärinkäytöksestä. Kanavan avulla parannamme entisestään toimintamme vastuullisuutta. Kanava on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin mukainen tapa varmistaa, että väärinkäytöksestä voi ilmoittaa turvallisesti.

 

 

Kuka voi tehdä ilmoituksen Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta?

 

Luottamuksellisen ilmoituksen voivat tehdä Kruunupyyn kuntaorganisaation

  • nykyiset ja entiset työntekijät sekä työnhakijat
  • alihankkijoiden ja toimittajien palveluksessa olevat työntekijät
  • harjoittelijat ja vapaaehtoistyöntekijät

 

 

Mistä asioista ilmoituksen voi tehdä?

 

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä kuten sopimattomasta menettelystä tai vilpillisestä, epäasianmukaisesta, epärehellisestä, laittomasta tai piittaamattomasta toiminnasta tai käytöksestä. Whistleblowing–ilmoituksiin et tarvitse todisteita epäilyksillesi, mutta kaikki ilmoitukset on tehtävä hyvässä uskossa.

 

Mikäli haluat antaa palautetta tai moitteita muista asioista, voit jättää palautteesi sähköisen palaute-sivumme kautta.

 

 

Ilmoitusten käsittely

 

Ilmoituksen käsittelee työsuojelupäällikkö ja/tai talous- ja henkilöstöjohtaja. Ilmoitukset otetaan käsittelyyn seitsemän päivän kuluessa niiden jättämisestä, ja ne ratkaistaan enintään kolmen kuukauden kuluessa.

 

Voit tehdä ilmoituksen vain omalla nimelläsi. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti eivätkä ulkopuoliset pääse käsiksi tietoihin. Pääset tekemään ilmoituksen oheisen linkin kautta. Linkki ohjautuu erilliselle sivulle.

 

  • Täytä ilmoituslomake. Lähetettyäsi lomakkeen järjestelmään saat vahvistuksen sen vastaanottamisesta. Ota talteen omaa ilmoitustasi koskeva numerotunniste. Ilmoitukseen voi lisätä myös liitteitä.
  • Voit seurata ilmoituksesi käsittelyä ja käydä keskustelua Whistleblowing-tiimin kanssa kirjautumalla omalla numerotunnisteellasi. Huomioithan, että jos hukkaat tunnisteen, emme voi turvallisuussyistä antaa sitä sinulle enää uudestaan, vaan tällöin sinun tulee tehdä uusi ilmoitus.
  • Sinulle voidaan esittää kysymyksiä asian käsittelyn aikana. Muistathan käydä seurantasivulla käsittelyn edetessä.

 

 

Tee Whistleblowing-ilmoitus täällä

 

Seuraa ilmoituksen käsittelyä salasanallasi