Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

 

 

Vastuu Kruunupyyn alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista siirtyy 1.1.2023 Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Vastuun siirtyminen liittyy valtakunnalliseen hyvinvointialueuudistukseen, jossa aluejako on tehty maakuntajaon mukaisesti.

 

Jotta muutos olisi Kruunupyyn asukkaille mahdollisimman sujuva, ovat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueet valmistelleet palvelujen siirtoa yhdessä.

 

 

 

Tutut terveydenhuollon ammattilaiset apunasi

 

Kruunupyyn kunnan alueen perusterveydenhuollon palvelut, kotihoito ja asumispalvelut jatkuvat ennallaan. 1.1.2023 Kruunupyyssä on edelleen kolme terveysasemaa: Alavetelin, Teerijärven ja Kruunupyyn terveysasemat ja niillä työskentelee pääosin sama henkilöstö kuin tällä hetkellä. Tämä koskee myös neuvoloita sekä suun terveydenhuoltoa.

 

Hoidon tarpeen arviointi ja ajanvaraus tapahtuvat jatkossa Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakaspalvelukeskuksen kautta, mutta puheluun vastaa Kruunupyyssä paikallinen henkilökunta. Vanhat puhelinnumerot toimivat siirtymäkauden ajan.

 

 

 

Sosiaalihuollon palvelut siirtyvät lähemmäs

 

Osa Kruunupyyn asukkaiden sosiaalihuollon palveluista on tällä hetkellä tarjottu Kokkolassa. Pohjanmaan hyvinvointialue rekrytoi parhaillaan lisää henkilökuntaa, sillä tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman paljon sosiaalihuollon palveluita Kruunupyyssä lähellä asukkaita. Palvelut tuotetaan jatkossa Kruunupyyssä ja Pietarsaaressa.

 

 

 

Akuutissa tilanteessa apu läheltä

 

Akuutissa tilanteessa, iltaisin ja viikonloppuisin Kruunupyyn asukkaat voivat jatkossakin hakeutua yhteispäivystykseen tai lastenpäivystyksen palveluihin Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan.

 

Soittaessa numeroon 112 apuun saapuu edelleen lähinnä oleva yksikkö riippumatta hyvinvointialuerajoista. Kruunupyyn nykyiset pelastuslaitoksen asemat jatkavat toimintaansa ja palvelevat jatkossakin yli hyvinvointialueiden rajojen.

 

 

 

Sopimuksen valmistelu jatkuu

 

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden välille valmistellaan sopimusta, joka koskee erityisesti terveydenhuollon palveluita. Sopimuksessa määritellään, mitä palveluita Pohjanmaan asukkaat voivat käyttää Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuelta.

 

 

Hyvinvointialueiden välinen sopimus on tavoitteena allekirjoittaa marraskuussa 2022 ja se arvioidaan valtuustokausittain.

 

 

Tiedotamme enemmän muutoksista yhteydenottotavoissa, palveluihin hakeutumisessa ja sähköisissä palveluissa syksyn aikana. Verkkosivuiltamme löydät ajantasaisen tiedon Kruunupyyn kunnan asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Päivitämme listaa, kun tiedot tarkentuvat.