Keski-Pohjanmaan sekä Kruunupyyn kuntalaisille suunnattu päihdekysely kerää näkemyksiä kuntien päihdetilanteesta

 

1.11.2021

 

Käytetäänkö kunnissa liikaa alkoholia tai muita päihteitä? Onko korona-aika aiheuttanut huolta läheisen päihteidenkäytöstä? Päihdetilannekyselyyn voi vastata 15.11.2021 mennessä kaikkien Keski-Pohjanmaan kuntien sekä Kruunupyyn kunnan kotisivuilla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kehitettäessä kuntien ehkäisevää päihdetyötä. Päihdehaittojen ehkäisyyn tarvitaan meistä jokaista ja koko väestö on ehkäisevän päihdetyön kohteena.

 

Ehkäisevä päihdetyö on ennakoivaa, yhdessä suunnittelua toimintaa, joka vähentää erilaisten palveluiden ja korjaavan työn tarvetta. Ehkäisevä päihdetyö ulottuu kaikkiin ikäryhmiin ja siihen haastetaan mukaan niin kunta- kuin vapaaehtoistoimijat laajasti koulujen ammattilaisista eläkeläisyhdistyksiin ja alkoholia myyviin elinkeinoharjoittajiin.

 

Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn alueellista ehkäisevää päihdetyötä kehitetään alueellisissa Pakka työryhmissä, joita koordinoi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite. Työtä vievät eteenpäin kunnissa hyvinvointityöryhmät sekä monialaiset ehkäisevän päihdetyön työryhmät. Toimintaa ohjaa alueen hyvinvointisuunnitelmaan liittyvä vuosille 2020- 2024 koottu mielenterveys- ja riippuvuusstrategia.

 

Keski-Pohjanmaan kunnat sekä Kruunupyyn kunta kartoittavat tällä verkkokyselyllä asukkaidensa näkemyksiä kunnan päihdetilanteesta ja riippuvuuksien hoitomahdollisuuksista. Kaikkia yli 13-vuotiaita kuntalaisia kannustetaan vastaamaan kyselyyn. Kyselyn voi täyttää oman kunnan verkkosivuilla 1.11–15.11.2021 ajanjaksolla. Kysymykset koskevat alkoholia, tupakkatuotteita, huumeita ja rahapelaamista. Lisäksi pyydetään havaintoja alaikäisten päihteidenkäytöstä ja koronaepidemian vaikutuksesta päihteidenkäyttöön. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja luottamuksellisesti. Verkkokyselyn tuloksia hyödynnetään Keski-Pohjanmaan kuntien sekä Kruunupyyn kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä. 

 

Linkki päihdetilannekyselyyn:

https://link.webropolsurveys.com/S/3D8D54E66A785850

 

Päihdetilannekysely on osa THL:n kehittämää Pakka-toimintamallia

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/verkko-pakka-ehkaisevaan-paihdetyohon

 

Teksti: Soiten tiedote