Kunnanhallitus jakaa stipendejä yleishyödyllisestä rahastosta

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.3.2020 § 38 jakaa stipendejä Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisestä rahastosta. 50 euron stipendejä voidaan jakaa 16–24 -vuotiaille nuorille, jotka opiskelevat toisen asteen koulutuksissa tai kansanopistossa, ja joiden kotipaikkakuntana 31.1 on Kruunupyy.

Kunnanhallitus jakaa myöntämisen ehtojen mukaisesti

  • 9 stipendiä à 50 € opiskelijoille, jotka ovat kotoisin Kruunupyyn kunnanosasta
  • 9 stipendiä à 50 € opiskelijoille, jotka ovat kotoisin Alavetelin kunnanosasta
  • 16 stipendiä à 50 € opiskelijoille, jotka ovat kotoisin Teerijärven kunnanosasta

Vapaamuotoiset hakemukset viimeistään 14.4.2020 osoitteeseen kronoby.kommun@kronoby.fi tai Kruunupyyn kunta, Säbråntie 2, 68500 Kruunupyy. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, koulu ja pankkitiedot.