Keskustelutilaisuus Kainobäckenin-Viitavesbäckenin kunnostusmahdollisuuksista

 

 

28.4.2022

 

 

Aika: 9.5.2022 klo 18.00–20.00

Paikka: Alavetelin koulun jumppasali, Murikantie 130, 68410 Kruunupyy

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus järjestää esittely- ja keskustelutilaisuuden Perhonjokeen laskevasta Kaino-Viitavesbäckenistä. Kokouksessa esitellään alueen vesistöjen erityisarvoa, Viitavesbäckenin nykytilannetta sekä esitellään puron kunnostusmahdollisuuksia. Tilaisuus on tarkoitettu alueen maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuus liittyy osaltaan valtakunnalliseen Helmi-elinympäristöohjelman toteuttamiseen ja siitä tiedottamiseen Pohjanmaalla, ja se järjestetään yhteistyössä Kruunupyyn ja Kaustisen kuntien kanssa.

 

Pyrimme järjestämään tilaisuuden myös etänä.

 

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen 5.5.2022 mennessä sähköpostitse. Samalla saamme yhteystietonne, jonne voimme lähettää etätilaisuuden katsomiseen tarvittavan internet-linkin.

 

Olli-Matti Kärnä

Luonnonsuojelun asiantuntija

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,

liikenne- ja ympäristökeskus

0295 027 031

olli-matti.karna@ely-keskus.fi (ilmoittautumiset)

 

Tiedusteluihin myös ruotsiksi vastaa

Mats Willner

Erikoisasiantuntija

Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus

0295 022 138

mats.willner@ely-keskus.fi

Kainobaecken