Tiedote kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

 

21.1.2021

 

Kruunupyyn kunta on valittu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi. Kokeilu käynnistyy syksyllä 2021 ja päättyy toukokuussa 2024. Kruunupyyn osalta tämä koskee vuonna 2016 syntyneitä lapsia.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee mitkä kunnan toimintayksiköt osallistuvat hankkeeseen.  Emme tiedä vielä mikä/mitkä toimintayksiköt tähän valitaan. Vuonna 2016 syntyneiden lasten huoltajat voivat hakeaa lapsensa osallistumista kokeiluun, jos lapsi osallistuu kyseisessä toimintayksikössä varhaiskasvatukseen tai asuu alueella. Kokeilukunta valitsee kokeiluun osallistuvat lapset ja muut lapset kohderyhmässä muodostavat verrokkiryhmän.

 

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

 

Odotamme lisätietoja kevään aikana.