Äitienpäiväkunniamerkit

 

6.10.2022

 

 

Nyt voit ehdottaa äitienpäiväkunniamerkin saajaa. Ehdotukset tulee lähettää viimeistään 20.10 s-postilla: kronoby.kommun@kronoby.fi.

 

Kunniamerkin voi saada 40 vuotta täyttänyt biologinen äiti, adoptioäiti tai sijaisäiti. Lasten lukumäärällä ei ole ratkaisevaa vaikutusta palkitsemiseen.

 

Perusteina kunniamerkkien saamiselle ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuorten esimerkillisenä kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjinä sekä laajemminkin yhteisvastuullisena toisista huolehtimisen ja välittämisen turvaajana. Myös muita yleisempiä ansioita voidaan ottaa huomioon vanhemmuuden rinnalla.

 

Biologisten äitien lisäksi myös adoptioäitejä ja sijaisäitejä voidaan ehdottaa palkittaviksi. Huomioon otetaan myös laajempi yhteiskunnallinen kasvatusvastuu ja toiminta; toiminta esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä, koululautakunnissa sekä vanhempainyhdistyksissä. Jos äitienpäiväkunniamerkkiä ehdotetaan muille kuin biologisille äideille, esim. kasvatti-, sijais- tai tukiperheiden äideille, ehdotukselle olisi eduksi, jos sen mukana olisi esim. perheen hyvin tuntevan ja perheessä asuneen lapsen puoltokirje.


Ammatissaan kasvattajina toimiville kunniamerkkiä ei ole tarkoitus antaa.
Tarkoituksena on, että palkitut äidit saapuvat Helsinkiin äitienpäiväjuhlaan, jossa kunniamerkit luovutetaan.


Lisätietoa äitienpäiväkunniamerkeistä löytyy sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta, osoitteesta:  https://stm.fi/aitienpaivakunniamerkit