Avustuksia haettavana

 

30.9.2022

 

Elämänlaatujaosto jakaa avustuksia nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntasektorin puitteissa. Yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat hakea avustuksia. Hakemuslomakkeet tulee jättää paperiversiona vapaa-ajan koordinaattorille (Säbråntie 2, 68500 Kruunupyy) hakuajan puitteissa. Lisätietoja avustuksista voi kysyä vapaa-ajan koordinaattori Hanna Aarniolta.

 

Lokakuussa voi hakea seuraavia avustuksia:

 

Nuorisosektori:

 

Kunnan aktiiviset nuorisoyhdistykset voivat hakea lämmitysavustusta yhdistyksen oman kerhotalon lämmityskuluihin, jos kerhotalolla järjestetään säännöllisesti toimintaa nuorille. Vaatimuksena, jotta lämmitysavustusta voi hakea, on että vuonna 2022 on järjestettävä vähintään 5 johdettua iltaa nuorille kerhotalolla, jossa on aikuinen paikalla. Suunnitellut illat tulee päiväyksineen ja ohjelmineen ilmoittaa etukäteen vapaa-ajan koordinaattorille, jotta tietoa tapahtumasta voidaan jakaa kunnan tiedotuskanavissa.  Hakemukseen tulee liittää tilitys sekä sähkölaskut ajalta 1.7.2021- 30.6.2022. Vapaa-ajan koordinaattori jakaa avustukset.
Hakuaika on 1.10 – 31.10.2022.

 

Aktiiviset nuorisoyhdistykset voivat hakea avustusta ohjaajakoulutukseen omien aktiivisten ohjaajien kouluttamiseen. Hakemukseen tulee liittää kuittikopiot kurssimaksuista ja tiedot kursseista.  Vapaa-ajan koordinaattori jakaa avustukset.
Hakuaika on 1.10 – 31.10.2022.

 

 

Kulttuurisektori:

 

Kunnan aktiiviset kulttuuriyhdistykset voivat hakea lämmitysavustusta yhdistyksen oman kerhotalon lämmityskustannuksiin, jossa järjestetään säännöllisesti erilaisia kulttuuriohjelmia. Hakemukseen tulee liittää tilitykset sähkölaskuineen ajalta 1.7.2021 - 30.6.2022. Vapaa-ajan koordinaattori jakaa avustukset.
Hakuaika on 1.10 - 31.10.2022.

 

 

Aktiiviset kulttuuriyhdistykset voivat hakea avustusta ohjaajakoulutukseen omien ohjaajien koulutukseen, esim. järjestyksenvalvojakoulutuksiin. Hakemukseen tulee liittää kuittikopiot kurssimaksuista ja tiedot mistä kursseista on kyse. Vapaa-ajan koordinaattori jakaa avustukset.
Hakuaika on 1.10 - 31.10.2022.

 

 

Liikuntasektori:

 

 

Aktiiviset urheiluseurat voivat hakea avustusta ohjaajakoulutukseen omien aktiivisten valmentajien ja ohjaajien koulutukseen. Hakemukseen tulee liittää kuittikopiot kurssimaksuista ja tiedot mistä kursseista on kyse. Vapaa-ajan koordinaattori jakaa avustukset.
Hakuaika on 1.10 - 31.10.2022.

 

 

Kunnan aktiiviset urheiluseurat voivat hakea lämmitysavustusta seuran oman kerhotalon lämmityskustannuksiin. Hakemukseen tulee liittää tilitykset sähkölaskuineen ajalta 1.7.2021 - 30.6.2022. Vapaa-ajan koordinaattori jakaa avustukset.
Hakuaika on 1.10 - 31.10.2022.