Asukaskysely Laineen merituulivoimapuistohankkeesta

 

 

22.8.2023

 

Kirje pdf-muodossa (64 kb)

 

OX2 yhdessä IKEA:n Ingka Investmentin kanssa suunnittelee merituulivoimapuistoa Pohjanlahdelle Suomen talousvyöhykkeelle. Merituulivoimapuisto koostuu enintään 150 tuulivoimalasta, merisähköasemista sekä mahdollisesti vedyntuotantolaitoksista. Tuotettu sähkö tuodaan maihin merikaapeleilla ja vastaavasti vety merenpohjaan asennettavia putkia pitkin. Sähkönsiirto mantereella toteutetaan ilmajohdoilla ja rantautumisalueen lähellä maakaapeleilla.

 

Hankkeesta on parhaillaan käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jossa selvitetään merituulivoimapuiston kahden toteutusvaihtoehdon (VE1, VE2) ympäristövaikutuksia. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan viittä vaihtoehtoista merikaapelireittiä, joilla on useita rantautumispaikkoja ja kolmea vaihtoehtoista vetyputkireittiä. Mantereen sähkönsiirron osalta tarkastellaan seitsemää vaihtoehtoista reittiä. Mukana on myös vaihtoehto (VE0), jossa hanketta ei toteuteta.

 

Vaikutusten arvioinnin tueksi on laadittu asukaskysely, jolla selvitetään esimerkiksi merikaapelien ja vetyputkien rantautumisvyöhykkeiden sekä mantereen sähkönsiirtoreittien lähialueen nykyistä käyttöä, näkemyksiä hankkeen vaikutuksista sekä mielipiteitä eri vaihtoehdoista.

 

Kaikki halukkaat voivat vastata 14.8.2023 aukeavaan kyselyyn osoitteessa https://mpt.link/Laineen-merituulivoimaYVA

 

Vastausaikaa on 31.8.2023 asti.

 

Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä antavat

YVA-konsultti:

AFRY Finland Oy

Karoliina Jaatinen

karoliina.jaatinen@afry.com

040 660 4407

 

Hankkeesta vastaava:

OX2 / Laine Offshore Wind Oy

Olli Takalammi

olli.takalammi@ox2.com

0400 913 788 ox2.com/sv/finland/projekt/laine

 

Lisätietoja hankkeesta ja YVA-menettelystä (mm. YVA-ohjelma) on saatavilla myös ympäristöhallinnon internet-sivuilla: https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/laineen-merituulivoimapuistohanke-perameri

 

karta med kraftledningsrutter