On aika tehdä esitykset vuoden 2022 äitienpäivän kunniamerkkien saajista

 

20.10.2021

 

Aluehallintovirastot pyytävät 5.11.2021 mennessä esitykset vuoden 2022 äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi.

 

Kunniamerkin voi saada 40 vuotta täyttänyt biologinen äiti, adoptioäiti tai sijaisäiti. Lasten lukumäärällä ei ole ratkaisevaa vaikutusta palkitsemiseen. Seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt voivat ehdottaa palkittavia äitejä. Jos omat lapset tekevät esityksiä, tulee niissä olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä.

 
Äitienpäivän kunniamerkki, Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein, myönnetään lasten ja nuorten esimerkillisestä kasvatustyöstä sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisestä ansioituneelle. Perusteluna voi olla myös laajemman yhteisvastuullisen kasvatustehtävän toteuttaminen esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa järjestöissä. Ammatissaan kasvattajina toimiville kunniamerkkiä ei kuitenkaan ole tarkoitus myöntää.

 
Ehdokkaiden alaikärajana on 40 vuotta. Pyrkimyksenä on, että palkittavat äidit edustavat mahdollisimman erilaisia ryhmiä, esimerkiksi ansiotyössä käyviä, yksinhuoltajia, maaseudun emäntiä jne. sekä myös eri vähemmistöryhmiä kuten romaneja, saamelaisia ja maahanmuuttajia.


Ehdokkaiden tulee edustaa tasapuolisesti äitejä myös ikänsä puolesta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle.


Aluehallintovirastot ottavat kunniamerkkiesityksessään huomioon sekä tasapuoliset alueelliset jakaumat että ruotsinkielisen väestön osuuden.
Sosiaali- ja terveysministeriö tekee aluehallintovirastojen esitysten perusteella
kunniamerkkiesityksen ritarikunnille. Kunniamerkit luovutetaan äitienpäivänä
valtakunnallisessa juhlassa, jonka järjestelyistä vastaa Mannerheimin
Lastensuojeluliitto.


Äitienpäivän kunniamerkkiesitykset tehdään Ritarikuntien
kunniamerkkiehdotuslomakkeella (pdf, 639kb) ja sosiaali- ja terveysministeriön liitteellä (word, 260kb). Lomakkeet toimintaohjeineen löytyvät julkishallinnon verkkopalvelusta (www.suomi.fi).


Äitienpäivän kunniamerkkiesitykset toimitetaan viimeistään 5.11.2021 sen
aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka toimialueella saajaehdokas asuu:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 5, 13035 AVI
(Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
Lisätietoja: osastosihteeri Kirsi Mäenpää, p. 0295 018 518

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi