Jäteveden käsittely

 

Kunnallisen jätevesiverkoston ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevedet käsitellään omassa kiinteistökohtaisessa jätevesien käsittelyjärjestelmässä.

 

Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella, on järjestelmä kunnostettava. Muiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmä on kunnostettava seuraavan suuremman korjaustyön yhteydessä. Jätevesien käsittelyvaatimukset koskevat uudisrakennuksia välittömästi. Asetus koskee ennen kaikkea talousjätevesiä ja käsittää näin ollen sekä vakituista että vapaa-ajan asutusta.

 

Uusittaessa kiinteistön jätevesijärjestelmää olisi ensin tarkistettava, onko mahdollista liittää talo kunnalliseen viemäriverkostoon. Jos kiinteistöä ei voi liittää kunnalliseen viemäriverkostoon tulisi ottaa yhteyttä suunnittelijaan, joka laatii uudelle viemärijärjestelmälle suunnitelman.

 

Tämän jälkeen on aika kääntyä rakennustarkastuksen puoleen. Jätevesijärjestelmän muuttaminen vaatii aina toimenpideluvan. Jätevesisuunnitelma on osana uudisrakennusten ja laajojen peruskorjausten rakennuslupaa. 

 

Jokaisella kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella olevalla kiinteistöllä tulisi olla kuvaus kiinteistön jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeista. Kuvaus säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään valvontaviranomaiselle pyydettäessä.

 

Lisätietoa viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevien alueiden jätevesien käsittelystä löytyy valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

roer