Tonttiluovutuksen säännöt

 

I. MYYNTI

Säännöt tonttien myymiseksi rakennuskaava-alueella:

  1. Rakennustontin koon, muodon ja rajojen tulee seurata kunnanvaltuuston hyväksymän asemakaavan tonttijakoa tai olla aikaisemman tontin tai rakennuspaikan lisä-alue.
  2. Tontin on oltava alueella, jossa on valmiiksi rakennettu kunnallistekniikka tai alueella jonne lähiaikoina on suunnitella kunnallistekniikan rakentamista.
  3. Tontille on rakennettava kahden vuoden kuluessa.
  4. Tontin myyntihintaan ei sisälly vesi- ja viemäriliittymiä eikä lohkomiskustannuksia. Tontilla oleva puusto on korvattava arvioinnin mukaisesti. Mikäli tontille on rakennettu tievalaistus, tulee 270 euron lisämaksu. Mikäli tontti on valmiiksi lohkaistu tila, tulee 510 euron lisämaksu.
  5. Tekninen lautakunta hyväksyy tonttien myynnit ja vuokraukset.

 

II. VUOKRAUS

  1. Tekninen lautakunta voi vuokrata tontteja käyttäen ylläolevat säännöt vuokraehtoina soveltuvin osin.
  2. Vuokran suuruus on 8 % tontin myyntihinnasta. Hinta voidaan tarkistaa elinkustannusindeksiin tapahtuvista muutoksista johtuen.
  3. Vuokranottaja voi lunastaa tontin voimassaolevan myyntihintaan.

 

III. VARAUS

  1. 1. Tontti voidaan myös varata tuleva rakentamista varten korkeintaan yhdeksi vuodeksi. Varausmaksu on enintään 5 % tontin hinnasta.