Vandringsleder

I kommunen finns många möjligheter till vandring. Längs vandringslederna kan man njuta av bland annat kulturlandskap, se kyrkor, offerstenar, hyddbottnar, rösen och förhistoriska boplatser.

 

Kronoby kommun har för tillfället fem stycken motionslådor placerade runt om i kommunen.

Genom våra motionslådor vill vi uppmuntra alla att röra på sig i naturen och få frisk luft. Enligt undersökningar får man bättre humör redan efter fem minuters vistelse i naturen och med 15-20 minuter ute i naturen ökar livskraften och blodtrycket sjunker.

Varje höst lottades det ut presentkort bland alla dem som skrivit sitt namn i häften i motionslådorna.

Kommunens motionslådor finns placerade på följande ställen:

 

  1. Vid början av Småbönders vandringsled
  2. Vid Gustavsrundan
  3. Vid Huhta Ottos grotta
  4. I början på Gulan-Lillpotten vandringsled
  5. Vi början av Höbäck-Sarjärv vandringsled

 

Via denna länk kommer du till våra sidor med kartor över kommunens vandringsleder.