Säkerhet

 

 

Det globala säkerhetsläget har förändrats och kriget i Ukraina oroar många. Här hittar du anvisningar om säkerhet och beredskap samt anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina.

 

På kommunens Säkerhet –sida kan du läsa om bland annat system för varning av befolkningen, om hur du sätter upp ett reservförråd samt om skyddsrum och skydd.

 

Räddningsverket har fått många förfrågningar om skyddsrum. Räddningsverket betonar att det för Finland inte just nu finns något sådant hot som förutsätter att skyddsrum måste tas i bruk eller jodtabletter användas. Vi har sammanställt ett informationspaket som innehåller svar på ofta ställda frågor om skyddsrum, som du kan läsa via denna länk.

 

Österbottens välfärdsområde ger stöd för beredskap och psykiskt välbefinnande i ett föränderligt världsläge, där kriget i Ukraina kan orsaka oro och väcka frågor om krisberedskap.

 

 

Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina – Instructions on arriving in Finland from Ukraine – Інструкції для тих, хто приїжджає у Фінляндію з України.

 

 

 

Länkar – Linkit - Links

 

 

Integrationsporten – Kotouttamisportti - Integration port

 

Informations- och rådgivningstjänster för invandrare - information om öppettider och plats

 

Tieto- ja neuvontapalvelut maahanmuuttajille - tietoa aukioloajoista ja vastaanottopaikoista

 

Information and guidance services for immigrants - information regarding opening hours and points of service

 

 

 

Migrationsverket | Maahanmuuttovirasto | Finnish Immigration Service

 

 Migrationsverkets webbsidor finns omfattande anvisningar till Ukrainas medborgare om hur de ska handla då de kommer till Finland från Ukraina. 

 

The Finnish Immigration Service, Migri, provides comprehensive instructions for Ukrainian citizens on what they need to do when arriving to Finland from Ukraine.

 

Інструкції для тих, хто приїжджає у Фінляндію з України (ukr)

 

Instructions on arriving in Finland from Ukraine (en)

 

 

Flera aktörer och privatpersoner har berättat att de hämtar hit personer som har flytt från Ukraina på grund av Rysslands attack. Migrationsverket ber att man meddelar dem om ukrainare som kommer till Finland med frivilliga transporter.

 

Many private individuals and operators have expressed their intention of bringing to Finland people who have fled Ukraine because of Russia's attack. The Immigration Service, Migri, asks to be notified of Ukrainians arriving with voluntary transportations.

 

 

 

Utrikesministeriet

 

Rysslands attack mot Ukraina

 

 

Pohjanmaan neuvontapalvelu

 

Neuvontapalvelu ukrainalaisille - apua työnhakuun ja työllistymiseen Suomessa (pdf, 1.9 Mb)

 

Rådgivningsservice för ukrainare - hjälp med arbetssökning och sysselsättning i Finland (pdf, 1.9 Mb)

 

Counseling service for Ukrainians - help with job search and employment in Finland (pdf, 1.9 Mb)

 

Консультаційний сервіс для українців — допомога в
пошуку роботи та працевлаштування у Фінляндії. (pdf, 1.9 Mb)

 

Консультационный сервис для украинцев — помощь с
поиском работы и трудоустройством в Финляндии
(pdf, 1.9 Mb)

dove 3426187 1280