Blanketter

Observera att alla ansökningar skall ha handskriven underskrift och att det skall skickas i pappersform till Kommungården/Fritidskoordinatorn (Säbråvägen 2, 68500 Kronoby).

 

De föreningar som söker om verksamhetsbidrag kan istället för att skicka in verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsplan fylla i ett Föreningskick verktygsduk. Tanken är att styrelsen tillsammans fyller i verktygsduken där man skall på ett konkret sätt fundera på sin verksamhet från olika synvinklar.

 

Verktygsduken kan hämtas från Kommungården. Vid behov kan den skickas med posten.

 

Vid frågor kontakta fritidskoordinatorn 040 8679 739.

Idrottssektorn

       
Ansökan om
Ansökningstid   Redovisning av
Inlämnas senast
Verksamhetsbidrag 10.2-4.3      
Projektbidrag 10.2-4.3   Projektbidrag 30.11
Renoveringsbidrag 10.2-4.3   Renoveringsbidrag 30.11
Kartbidrag 10.2-4.3   Kartbidrag 30.11
Ledarutbildning 1.10-31.10      
Uppvärmningsbidrag 1.10-31.10      
      Bränsle till skidspår 30.11
Vandringsleder 10.2-4.3   Vandringsleder 30.11
Simhallskostnader 10.2-4.3      
Bidrag för anpassad motion 10.2-4.3   Anpassad motion 30.11
         

Kultursektorn

       
Ansökan om
Ansökningstid   Redovisning av
Inlämnas senast
Verksamhetsbidrag 10.2-4.3      
Projektbidrag 10.2-4.3   Projektbidrag 30.11
Marknadsföringsbidrag 10.2-4.3   Marknadsföringsbidrag 30.11
      Kultur i vården  
Kultur i skolan bidrag -30.11      

Ungdomssektorn

       
Ansökan om
Ansökningstid   Redovisning av
Inlämnas senast
Verksamhetsbidrag 10.2-4.3      
Projektbidrag 10.2-4.3   Projektbidrag 30.11
Renoveringsbidrag 10.2-4.3   Renoveringsbidrag 30.11
Uppvärmningsbidrag 1-31.10      
Ordningsvaktsskolning 1-31.10      

 

Grunder för beviljande av specialbidrag för simhallsbesök

 

Blanketter i PDF-format för ansökningar och redovisningar om olika bidrag inom kultur- och fritidssektorn:

Understödsannonser i programblad och dylikt

 

Enligt dataskyddsförordningen (EU 679/2016) registreras era uppgifter för behandling av ansökningen/redovisningen